ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อระบบรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,968,190.70 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท อี แอนด์ ซี อินเตอร์เน็ทเวิร์ค จำกัด 2,968,190.70 บาท