ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62087450930
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,971,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 เป็นผู้ชนะการเสนอราคารายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วันธัชช์ โปรเฟสชั่นนัล จำกัด 1,971,000.00 บาท