ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 18/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างชุบเครื่องหมาย วปร. จำนวน 150 เหรียญ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 15,919.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด 15,919.50 บาท