ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 39/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อวัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างสระว่ายน้ำ รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
ราคาที่เสนอ  
 18,671.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 18,671.50 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 18,671.50 บาท