ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อระบบฉายดาวพร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
ราคาที่เสนอ  
 3,700,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 3,700,000.00 บาท
2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 3,700,000.00 บาท