ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 62/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ยา Metformin HCL ๕๐๐ มก.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 23,272.50 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท พาตาร์แลบ (2517) จำกัด 23,272.50 บาท