ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมห้องเรียนและห้องน้ำ อาคารเรียน ๗ ฝศษ.รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 819,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด 819,000.00 บาท