ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมชั้น ๒ อาคารเทียมเชิดบุญเมือง รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,130,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท วันหนึ่งวิศวกรรม จำกัด 4,130,000.00 บาท