ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 57/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อยา GLIZIDE ๕ มก. จำนวน 20 กล่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,741.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด 6,741.00 บาท