ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 36/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อชั้นวางของที่ระลึก
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
ราคาที่เสนอ  
 34,984.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท 34,984.00 บาท