ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 35/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์ประจำหอประชุมภูติอนันต์ รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
ราคาที่เสนอ  
 499,904.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท 499,904.00 บาท