ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ป.พต./62
ประกาศเรื่อง  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังบ้านเรือนแถวไม้ที่ 1 2 และ 3
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,880,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด 1,880,000.00 บาท