ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ป.พต./62
ประกาศเรื่อง  
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังบ้านเรือนแถวไม้ที่ 4 และ 5
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กลอรี่ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,880,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กลอรี่ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 1,880,000.00 บาท
2 บริษัท กลอรี่ เวิร์ค (ประเทศไทย) จำกัด 1,880,000.00 บาท