ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 3/ฉ.พต./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ-ห้องส้วม สโมสรสัญญาบัตร รร.นร. (สำหรับคนพิการ)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด 200,000.00 บาท