ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 6/ฉ.พต./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมลานจอดรถ ระหว่างอาคารสัญญาบัตร ๒ และ ๓ โ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ชวดล ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 335,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ชวดล ซัพพลาย 335,000.00 บาท
2 ร้าน ชวดล ซัพพลาย 335,000.00 บาท