ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างเหมาเช่าบริการเครื่องออกกำลังกาย พร้อมการติดตั้งและการดูแลรักษา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ตเมเนจเมนท์
ราคาที่เสนอ  
 494,340.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เอ็นบีเอ สปอร์ตเมเนจเมนท์ 494,340.00 บาท