ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 5/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟชุบโลหะ และอุปกรณ์ป้องกันนิรภัย พร้อมติดตั้ง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโต้เมชั่น จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 379,999.80 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยโรโบติกส์แอนด์ออโต้เมชั่น จำกัด 379,999.80 บาท