ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 25/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซ่อมแซมห้องปฏิบัติการฟิสิกส์เคมี
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท มอตโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 479,991.30 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท มอตโต้ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 479,991.30 บาท