ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 29/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซ่อมแซมห้องเก็บพัสดุ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 499,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด 499,000.00 บาท