ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 27/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ทำตู้เก็บหมวกยอดพู่และชุดเต็มยศรักษาพระองค์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000)
ราคาที่เสนอ  
 499,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดีการช่าง (2000) 499,000.00 บาท