ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 16/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ใบเรือ (ใบฝึก) สำหรับเรือใบ Keel Boat
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช
ราคาที่เสนอ  
 270,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์รุ่งเรืองพานิช 270,000.00 บาท