ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 55/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับห้องทันตกรรม
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สยามเดนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 21,700.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สยามเดนท์ จำกัด 21,700.00 บาท