ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ฉ.พต./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างซ่อมแซมผิวถนนจราจรภายใน รร.นร. แนวถนนริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ชวดล ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 478,118.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ชวดล ซัพพลาย 478,118.00 บาท