ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 4/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งผนังบังตาอาคาร น.๐๒ - ๐๓
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,130,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท หงษ์ทอง การช่าง 2016 จำกัด 1,130,000.00 บาท