ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 2/ป.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหอดาราศาสตร์
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,039,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด 2,039,000.00 บาท