ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อ Mobile Monitor สำหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศ จำนวน 3 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,347,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1,347,000.00 บาท