ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 1/ฉ.พต./62
ประกาศเรื่อง  
  จ้างซ่อมแซมถนนภายในบ้านพัก รร.นร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 500,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ภควัต พัฒนา จำกัด 500,000.00 บาท