ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 ศญ.40/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมระบบสูบจ่ายน้ำรดสนามหญ้า สนามกีฬา พร. กรมแพทย์ทหารเรือ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,670,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิง คอนสตรัคชั่่น แอนด์ เมนเทนแนนท์ จำกัด 3,670,000.00 บาท