ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 51/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง จำนวน 5 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท สุภานันท์ พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 186,073.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท สุภานันท์ พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส จำกัด 186,073.00 บาท