ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จำนวน 20 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 1,800,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กานต์รวี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด 1,800,000.00 บาท