ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 32/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมห้องน้ำ ชั้น ๒ อาคาร กววศ.ฝศษ.รร.นร.
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท
ราคาที่เสนอ  
 299,784.21 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น.ไอ.เดคคอเรชั่น แอนด์ เรียล เอสเตท 299,784.21 บาท