ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 21/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบดิจิตอล จำนวน 15 เครื่อง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 178,830.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บี.เจ.ซัพพลาย (1993) จำกัด 178,830.00 บาท