ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 20/ฉ.สตช./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออุกรณ์และชุดฝึกใช้กับ นนร. และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่สอนของ กงน.ฝบก.รร.นร. จำนวน 3 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 144,985.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ฟอร์ซ เอ็มเอส จำกัด 144,985.00 บาท