ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.37/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมระบบระบายน้ำ บริเวณพื้นที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ สเปซ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 3,320,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักษณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เดอะ ครีเอทีฟ สเปซ จำกัด 3,320,000.00 บาท