ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 สญ.36/2562
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมอาคาร บก.พร. จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 6,497,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณสมบัติเอกสาร หลักฐานครบถ้วนถูกต้อง คุณลักาณะเฉพาะทางถูกต้อง และราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ริช สตูดิโอ จำกัด 6,497,000.00 บาท