ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมแซมระบบสูบจ่ายน้ำ รดสนามหญ้า สนามกีฬา กรมแพทย์ทหารเรือ
สถานะ  
 ยกเลิก
เหตุผลการยกเลิก  
 ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 
ราคาที่เสนอ  
 0.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก