ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62037115240
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุและอะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 224,600.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอสเอ็น สเตชั่นเนอรี่ ซัพพลาย 224,600.00 บาท