ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 14/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหนังสือวิชาการและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 280 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ราคาที่เสนอ  
 277,764.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 277,764.00 บาท