ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62037016360
ประกาศเรื่อง  
 ซื้ออะไหล่เครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค
ราคาที่เสนอ  
 72,850.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์พร อีเล็กทริค 72,850.00 บาท