ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027464988
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๗๔๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 275,480.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ลิ้มเจริญยนต์ จำกัด 275,480.00 บาท