ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027412518
ประกาศเรื่อง  
 จ้างซ่อมทำรถยนต์ ทะเบียน กต ๓๙๒๔ ระยอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)
ราคาที่เสนอ  
 25,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ธมนวรรณ ซัพพลาย (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) 25,000.00 บาท