ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027268586
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อวัสดุสายช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 หจก.ปวเรศ ซัพพลาย
ราคาที่เสนอ  
 200,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 หจก.ปวเรศ ซัพพลาย 200,000.00 บาท