ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 12/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาอังกฤษฐานข้อมูล Gale ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 8 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 45,749.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนดื เซอร์วิส จำกัด 45,749.00 บาท