ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 10/ฉ.ปจ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อหนังสือวิชาการภาษอังกฤษ ประจำปี งป.๖๒ จำนวน 32 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 138,170.70 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด 138,170.70 บาท