ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027122762
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อแบตเตอรี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน สุดใจการไฟฟ้า
ราคาที่เสนอ  
 177,720.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน สุดใจการไฟฟ้า 177,720.00 บาท