ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 43/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อเวชภัณฑ์ สำลีก้อน ขนาด ๐.๓๕ กรัม (บรรจุ ๔๕๐ กรัม) จำนวน 1 รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 5,100.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ไทยก๊อส จำกัด 5,100.00 บาท