ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62017479147
ประกาศเรื่อง  
 จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Network อาคารพักผู้โดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท เน็กเซนเทล จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 4,788,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท เน็กเซนเทล จำกัด 4,788,000.00 บาท