ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 เลขที่โครงการ 62027065255
ประกาศเรื่อง  
 จ้างตัดเย็บเครื่องแต่งกายข้าราชการชั้นสัญญาบัตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 ร้าน ทีเอ็มที การ์เม้นท์
ราคาที่เสนอ  
 240,000.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
 รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 ร้าน ทีเอ็มที การ์เม้นท์ 240,000.00 บาท