ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 40/ฉ.รพ/62
ประกาศเรื่อง  
  ซื้อพัสดุ จำนวน ๓ รายการ
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 8,625.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จำกัด 8,625.00 บาท
2 บริษัท กอบทองโพลีแพค 2004 จำกัด 8,625.00 บาท