ผลการจัดซื้อจ้าง

เลขที่ประกาศ  
 41/ฉ.รพ./62
ประกาศเรื่อง  
 ซื้อยา T.V.LONE LOTION ๓๐ มล. จำนวน 12 โหล
ผู้ได้รับการคัดเลือก  
 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
ราคาที่เสนอ  
 2,304.00 บาท
เหตุผลที่ได้รับการคัดเลือก  
  คุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง รวมทั้งราคาเหมาะสมรายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ
ผู้เสนอราคา ราคาที่เสนอ
1 บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด 2,304.00 บาท